Stedfestingsfeil:
Sortering:
Tekst i negativalbum: 8. Vågane Hvalstasjon.Vågane ligg like nordaust for Smørhamn på Bremangerlandet. I 1917 vart det på statens intiativ bygd opp ein kvalstasjon med namnet Den Norske stats Kvalstasjon på staden. Bakgrunnen for bygginga av stasjonen var mangelen på feitt under den 1. verdskrigen. På kvalstasjonen vart det produsert matfeitt og olje og seinare også beinmjøl. Stasjonen i Vågane vart styrd av fagfolk frå Vestfold og hadde tre båtar som fanga kring 180 kval om året. Kvalstasjonen var i drift til 1920. navigate_before navigate_next
Berge, Kristian
Tekst i negativalbum: 8. Vågane Hvalstasjon.Vågane ligg like nordaust for Smørhamn på Bremangerlandet. I 1917 vart det på statens intiativ bygd opp ein kvalstasjon med namnet Den Norske stats Kvalstasjon på staden. Bakgrunnen for bygginga av stasjonen var mangelen på feitt under den 1. verdskrigen. På kvalstasjonen vart det produsert matfeitt og olje og seinare også beinmjøl. Stasjonen i Vågane vart styrd av fagfolk frå Vestfold og hadde tre båtar som fanga kring 180 kval om året. Kvalstasjonen var i drift til 1920.
1918 - 1920

photo_album
Foto etter Kristian Berge (1887-1965)
 account_circle
Omtrentlig adresse: Aspegata 14, 6005 Ålesund, Norway