Stedfestingsfeil:
Sortering:
Tekst i negativalbum: Steinviksholm kloster. Plassen som er avbilda er Steinvikholm slott. Slottet vart oppført av den siste katolske erkebiskopen i Norge, Olav Engelbrektsson i Nidaros. Det tok sju år å byggje slottet - byggjearbeidet starta i 1524 og i 1532 var slottet ferdig. Slottet var både eit forsvarsverk og fast bustad for erkebiskopen før han vart tvungen ut av landet i 1537.Slottet har aldri blitt nytta som kloster, så her har Kristian Berge, som har teke biletet, ikkje vore heilt presis i omtalen av biletet i negativalbumen sin. Munkholmen, derimot som er av ein liknande konstruksjon og ligg rett utanfor Trondheim, var kloster frå år 1100 til 1537. navigate_before navigate_next
Berge, Kristian
Tekst i negativalbum: Steinviksholm kloster. Plassen som er avbilda er Steinvikholm slott. Slottet vart oppført av den siste katolske erkebiskopen i Norge, Olav Engelbrektsson i Nidaros. Det tok sju år å byggje slottet - byggjearbeidet starta i 1524 og i 1532 var slottet ferdig. Slottet var både eit forsvarsverk og fast bustad for erkebiskopen før han vart tvungen ut av landet i 1537.Slottet har aldri blitt nytta som kloster, så her har Kristian Berge, som har teke biletet, ikkje vore heilt presis i omtalen av biletet i negativalbumen sin. Munkholmen, derimot som er av ein liknande konstruksjon og ligg rett utanfor Trondheim, var kloster frå år 1100 til 1537.
1922

photo_album
Foto etter Kristian Berge (1887-1965)
 account_circle
Omtrentlig adresse: Fv40 20, 7510 Skatval, Norway